Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 146:7-10"

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016

Sống Với Thánh Kinh: 04/09/2016 Thi Thiên 146:7-10 Đức Giê-hô-va Cai Trị Đời Đời “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời; Ớ Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm Vua đến muôn đời! Ha-lê-lu-gia!” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả cho thấy gì về sự cai trị của Chúa? Nhận thức được sự cai trị của Chúa sẽ giúp ích điều gì cho chúng ta? Bài học hôm nay đem lại cho bạn niềm vui nào? Lời ca “Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đờ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top