Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 146:3-6"

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/08/2016 Thi Thiên 146:3-6Trông Cậy Nơi Chúa “Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người” (Thi Thiên 118:8). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 3-4, vì sao trước giả khuyên đừng tin cậy vào con người? Hậu quả của việc trông cậy vào con người như thế nào? Tại sao trông cậy vào Chúa là có phước? Trước giả khuyên dạy con dân Chúa phải trông cậy nơi Đức Giê-hô-va. Ông trình ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top