Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 146:1-2"

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2016

Sống Với Thánh Kinh: 21/08/2016 Thi Thiên 146:1-2Ca Ngợi Chúa “Ha-lê-lu-gia! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (câu1). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phần Kinh Thánh này trước giả đến với Chúa như thế nào? Mối liên hệ giữa trước giả với Chúa ra sao? Bạn đã dành thời gian riêng tư với Chúa ra sao và cảm tạ Chúa như thế nào? Năm thi thiên cuối cùng (146-150) được gọi là “Thi Thiên Chúc Tụng.” Các thi th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top