Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 144:3-11"

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/07/2016 Thi Thiên 144:3-11Xin Chúa Giải Cứu Con “Đức Chúa Trời tôi ôi! xin giải cứu tôi khỏi các kẻ thù nghịch tôi. Bảo hộ tôi khỏi những kẻ dấy nghịch cùng tôi” (Thi Thiên 59:1). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít có thái độ nào khi cầu nguyện? Ông xin Chúa điều gì? Ông tin vào sự giải cứu của Chúa như thế nào? Noi gương Vua Đa-vít, bạn làm gì cho Chúa? Sau lời chúc tụng Chúa (câu 1, 2), ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top