Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 143:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 12/06/2016 Thi Thiên 143:1-6Xin Chúa Nghe Con “Tôi giơ đưa lên hướng về Chúa; Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít bày tỏ đặc tính nào của Chúa? Tại sao ông xin Chúa đừng xét đoán ông? Hoàn cảnh của ông ra sao và ông đã làm gì? Bạn học được điều gì qua bài học này? Thi Thiên 143:1-6 là lời cầu nguyện “Xin Chúa Nghe Con” của ông Đa-vít dâng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top