Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 142:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2016

Sống Với Thánh Kinh: 05/06/2016 Thi Thiên 142:1-7Hãy Tỏ Lòng Mình Với Chúa “Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em” (I Phi-e-rơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Đa-vít viết bài thơ này trong hoàn cảnh nào? Thái độ và lòng tin cậy của ông đối với Chúa ra sao? Có bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn không? Bài học hôm nay giúp bạn vượt qua khó khăn ra sao? Ông Đa-vít viết Thi Thi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top