Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 141:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 29/05/2016 Thi Thiên 141:1-10Lời Cầu Nguyện Đẹp Ý Chúa “Chúa Giê-hô-va ôi mắt tôi ngưỡng vọng Chúa, tôi nương náu mình nơi Chúa; xin chớ lìa bỏ linh hồn tôi” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Điều quan tâm trước tiên của Vua Đa-vít khi ông cầu nguyện là gì? Câu 3-10, Vua Đa-vít cầu xin Chúa những điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi và nâng cao phẩm tính nào của bạn? Thi Thiên 1 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top