Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 140:9-13"

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 22/05/2016 Thi Thiên 140:9-13Gieo Gì Gặt Nấy “Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong” (Thi Thiên 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi Thiên này cho thấy kết quả của người công chính và của người ác ra sao? Bạn có nên trả thù không? Tại sao? Bạn được nhắc nhở điều gì nhiều nhất và đã đáp ứng như thế nào? Phân đoạn cuối của Thi Thiên 140 cho thấy m ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top