Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 140:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2016 Thi Thiên 140:1-8Thắng Người Ác “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Câu hỏi suy ngẫm: Người ác làm hại Vua Đa-vít bằng những cách nào? Ông cầu xin điều gì nơi Chúa? Con dân Chúa cần có thái độ ra sao trước những khó khăn? B ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top