Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 139:19-24"

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/04/2016 Thi Thiên 139:19-24 Chúa Là Thánh “Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời” (câu 23, 24). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa có chấp nhận tội lỗi không, vì sao? Có phải Vua Đa-vít căm ghét vì lý do cá nhân không? Ông xin Chúa những điều gì? Bạn học được gì qua ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top