Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 135:5-7"

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 14/02/2016 Thi Thiên 135:5-7Quyền Tể Trị của Chúa trong Thiên Nhiên “Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trổi cao hơn hết các thần. Điều nào đẹp ý Đức Giê-hô-va làm, Ngài bèn làm điều nấy, Hoặc trên trời, dưới đất, Trong biển, hay là trong các vực sâu” (câu 5, 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả muốn nói lên điều gì trong câu 5 khi đại từ “tôi” chuyển sang “chúng tôi”? Tiếp the ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top