Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 135:15-21"

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016

Sống Với Thánh Kinh: 28/02/2016 Thi Thiên 135:15-21Hãy Nương Cậy Đức Giê-hô-va “Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, khá chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (câu 20b). Câu hỏi suy ngẫm: Những đặc điểm của hình tượng các Dân Ngoại là gì? Người tạo ra hình tượng và nhờ cậy hình tượng sẽ như thế nào? Ngày nay chúng ta có thể có những thần tượng nào trong đời sống? Làm thế nào để dẹp bỏ thần tượng để hết lòng nương cậy C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top