Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 133:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/01/2016 Thi Thiên 133:1-3Hiệp Một của Chúa Thánh Linh “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (Ê-phê-sô 4:2, 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít so sánh sự hiệp một với hai hình ảnh nào? Mỗi hình ảnh có ý nghĩa gì? Dầu và sương móc cũng là hình ảnh chỉ về ai? Ngày nay chúng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top