Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 132:11-18"

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 17/01/2016 Thi Thiên 132:11-18Giao Ước Thành Tín của Chúa “Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:9). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa bày tỏ sự thành tín thế nào qua giao ước của Chúa với Vua Đa-vít? G ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top