Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 132:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 10/01/2016 Thi Thiên 132:1-10Một Nơi cho Chúa “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin Ta, giờ đến, khi các ngươi thờ lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những người thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha: Ấy đó là những người thờ phượng mà Cha ưa thích vậy” (Giăng 4:21, 23). Câu h ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top