Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 131:1-3"

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016

Sống Với Thánh Kinh: 03/01/2016 Thi Thiên 131:1-3Trông Cậy Nơi Chúa “Hỡi Ít-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va, từ bây giờ cho đến đời đời” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ thái độ như thế nào trước Chúa? Hình ảnh trẻ con dứt sữa bên mẹ mình nói lên ý nghĩa gì? Bạn có trông cậy nơi Đức Giê-hô-va không và sự trông cậy sẽ đem đến ích lợi gì cho cuộc đời của bạn? Lời cầu nguyện của Vua Đa-vít “ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top