Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 130:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/12/2015 Thi Thiên 130:1-8Xin Chúa Thương Xót Tha Tội cho Con “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả Thi Thiên 130 cầu xin Chúa điều gì? Chúa phải trả giá nào để chúng ta được tha thứ? Đời sống của người được tha thứ phải đổi mới ra sao? Thi Thiên 130 ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top