Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 129:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/12/2015 Thi Thiên 129:1-8Đối Diện với Thử Thách “Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót” (I Phi-e-rơ 4:12-13). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top