Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 126:5-6"

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 29/11/2015 Thi Thiên 126:5-6Hy Vọng về Tương Lai “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người gieo giống lại vừa đi vừa khóc? Họ gặp những khó khăn gì? Kết quả của người gieo giống là gì? Bạn được khích lệ như thế nào qua bài học này? Sau những niềm vui khôn xiết khi từ chốn lưu đày được trở về quê hư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top