Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 123:1-4"

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/11/2015 Thi Thiên 123:1-4Xin Chúa Giúp Đỡ Con “Đức Giê-hô-va ôi! Xin thương xót chúng tôi, xin thương xót chúng tôi; Vì chúng tôi quá chán sự khinh dể” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của người cầu xin trong Thi Thiên này ra sao? Tinh thần cầu nguyện của họ như thế nào? Bạn được nhắc nhở điều gì khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống? Thi Thiên 123 là lời cầu nguyện và cũng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top