Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 121:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2019

Sống Với Thánh Kinh: 04/02/2019 Thi Thiên 121:1-8 Nhìn Về Năm Cũ “Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 1-2). Câu hỏi suy ngẫm: Đấng tiếp trợ đời sống trước giả là Đấng như thế nào? Ngài đã làm những gì cho trước giả? Bạn kinh nghiệm Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào đối với bạn trong năm qua? Thi Thiên 121 bắt đầu ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/10/2015 Thi Thiên 121:1-8Đức Giê-hô-va, Đấng Gìn Giữ Con “Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả bày tỏ Đức Giê-hô-va là Đấng như thế nào? Chúa gìn giữ dân Chúa ra sao? Bạn được khích lệ gì qua bài học này? Thi Thiên 121 là thi thiên đối đáp mà đoàn lữ khách Ít-ra-ên hát trong hành trình về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top