Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 120:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/10/2015 Thi Thiên 120:1-7Tránh Khỏi Điều Ác “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!” (Ma-thi-ơ 6:13). Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 1, 2, tác giả cầu xin Chúa giải cứu khỏi điều gì? Hậu quả của lưỡi phỉnh gạt, môi dối trá là gì? Theo gương tác giả, bạn sẽ cầu xin Chúa điều gì trong tuần lễ mới này? Ca dao Việt Nam ví người sống liêm khiết như hoa sen trong đầm: ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top