Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:97-104"

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/08/2015 Thi Thiên 119:97-104Suy Ngẫm Lời Chúa “Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy ngẫm luật pháp ấy” (câu 97). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này tác giả mô tả sự ích lợi của việc học Lời Chúa như thế nào? Lời Chúa đem lại ích lợi gì cho cá nhân ông? Bạn đã nhận được những ích lợi nào khi học và làm theo Lời Chúa? Công nghệ thông tin tiến bộ ngày n ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top