Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:9-16"

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2020

Sống Với Thánh Kinh: 07/03/2020Thi Thiên 119:9–16Giữ Đường Lối Trong Sạch “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Tình trạng đạo đức của giới trẻ hiện nay thế nào? Trước giả Thi Thiên khuyên người trẻ tuổi phải làm gì? Làm thế nào để thanh thiếu niên Cơ Đốc có thể làm theo Lời Chúa? Hội Thánh và gia đình cần giúp gì cho giới tr ...

Read more

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2015 Thi Thiên 119:9-16Theo Đuổi Đời Sống Thánh Khiết “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (câu 9). Câu hỏi suy ngẫm: Hãy liệt kê những động từ người trẻ tuổi cần phải làm để có thể có một đời sống thánh khiết (câu 9-16). Đức Chúa Trời có vị trí nào trong việc giúp một người sống thánh khiết (câu 10,12, 13)? Bạn được nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top