Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:81-88"

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/07/2015 Thi Thiên 119:81-88Vượt Qua Thử Thách “Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; song tôi trông cậy Lời của Chúa” (câu 81). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này tác giả mô tả tâm trạng ông ra sao? Ông đáp ứng thế nào trong hoàn cảnh thử thách? Bạn có thái độ ra sao trước những hoạn nạn, thử thách trong đời sống? Đời sống Cơ Đốc là một chiến trường th ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top