Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:73-80"

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/07/2015 Thi Thiên 119:73-80Học Lời Chúa “Nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn” (câu 80). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả biết gì về chính mình và về Chúa khi học Lời Chúa? Ông cầu xin Chúa điều gì trong câu 80? Bạn có kinh nghiệm nào về đời sống của người kính sợ Chúa ảnh hưởng đến những người chung quanh? Trong khổ thơ trước (câu 65-72), tác g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top