Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:65-72"

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/07/2015 Thi Thiên 119:65-72Lời Chúa Là Quý “Luật pháp của miệng Chúa phán là quý cho tôi hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc” (câu 72). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả xin Chúa dạy mình điều gì và vì sao? Ông kinh nghiệm điều gì qua hoạn nạn trong cuộc sống? Thái độ của tác giả như thế nào khi học luật pháp Chúa? Bạn học được điều gì qua bài học hôm nay? Tác giả mở đầu phân đoạn Kinh Thánh bằng ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top