Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:41-48"

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/06/2015 Thi Thiên 119:41-48Sự Cứu Rỗi và Cuộc Đời Tự Do “Tôi cũng sẽ bước đi thong dong, vì đã tìm kiếm các giềng mối Chúa” (câu 45). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này cho biết sự cứu rỗi đến từ đâu và làm sao tác giả biết được (câu 41)? Ông đáp ứng thế nào khi nhận được cứu rỗi? (câu 43-48)? Bạn đã nhận được sự cứu rỗi khi nào? Bạn bước đi như thế nào sau khi nh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top