Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:33-40"

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 31/05/2015 Thi Thiên 119:33-40Khát Khao Sống Công Chính “Kìa, tôi mong ước các giềng mối Chúa; xin hãy khiến tôi được sống trong sự công bình Chúa” (câu 40). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết tác giả có những mong ước và những trăn trở nào? Đức Chúa Trời có vị trí nào trong việc làm trọn điều tác giả mong ước? Bạn rút được bài học nào cho chính mình và bạ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top