Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:25-32"

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2015 Thi Thiên 119:25-32Năng Quyền trong Lời Chúa “Linh hồn tôi phủ phục dưới bụi đất; xin phục hồi sức sống cho tôi theo như Lời Chúa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Lời Đức Chúa Trời hứa gì cho con cái của Ngài (câu 25-32)? Bạn nhận thấy có sự liên hệ nào giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và việc tuân giữ Lời của Ngài? Kể ra một số kinh nghiệm của bạn trong việc áp dụng Lời C ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top