Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:169-176"

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/10/2015 Thi Thiên 119:169-176Lời Cầu Nguyện Tha Thiết “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện tiếng kêu của tôi thấu đến Ngài. Xin hãy ban cho tôi sự thông sáng tùy theo Lời Chúa. Nguyện lời cầu khẩn tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy giải cứu tôi tùy theo Lời Chúa” (câu 169, 170). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Thi Thiên này cho thấy tác giả có những thái độ nào đối với Lời Chúa? Qua trọn Thi Thi ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top