Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:161-168"

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/09/2015 Thi Thiên 119:161-168Sống với Thánh Kinh “Phàm người nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã” (câu 165). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả nói lên tấm lòng của mình với Lời Chúa như thế nào? Kết quả của đời sống yêu mến, kính sợ, và làm theo Lời Chúa là gì? Người có Thánh Kinh và người sống với Thánh Kinh giống và khác nhau như thế nào? Kinh Thá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top