Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:153-160"

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/09/2015 Thi Thiên 119:153-160Xin Cho Con Được Sống “Đức Giê-hô-va ơi, sự thương xót Ngài rất lớn; Xin hãy khiến tôi được sống tùy theo luật lệ Ngài” (câu 156). Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu xin được lặp lại ba lần trong phân đoạn này là gì? Tại sao tác giả cầu xin như vậy? Đứng trước những nan đề trong cuộc sống, thái độ của tác giả với những người chống đối và với Lời Chúa như thế nào? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top