Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:137-144"

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/09/2015 Thi Thiên 119:137-144Sống Công Chính “Chứng cớ Chúa là công bình đời đời” (câu 144a). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao con cái Chúa phải sống công chính? Sống công chính sẽ gặp những khó khăn nào? Kết quả của người sống công chính là gì? Sống công chính là một thử thách mà con cái Chúa phải vượt qua. Sống giữa cuộc đời nhiều bất công, người sống công chính phải chịu thiệt thòi và tr ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top