Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:113-120"

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/08/2015 Thi Thiên 119:113-120Trận Chiến Thuộc Linh “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết tác giả yêu gì và ghét gì? Đức Chúa Trời làm gì cho con cái Ngài? Bạn rút được ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top