Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 119:105-112"

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/08/2015 Thi Thiên 119:105-112Con Đường Theo Chúa “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (câu 105). Câu hỏi suy ngẫm: Hình ảnh con đường trong Kinh Thánh và trong Thi Thiên 119 thường chỉ về điều gì? Tác giả mô tả sự khó khăn trên con đường theo Chúa như thế nào? Con đường tác giả đi dẫn tới đâu? Kinh Thánh thường dùng hình ảnh con đường để chỉ về cuộc sống củ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top