Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 118:1-14"

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/03/2015 Thi Thiên 118:1-14Khúc Ca Khải Hoàn “Đức Giê-hô-va là sức lực và là bài ca của ta; Ngài trở nên sự cứu rỗi ta” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả mô tả tình trạng cuộc chiến ông đã phải trải qua như thế nào (câu 10-13)? Ông đã làm gì để lật ngược tình thế và đắc thắng chiến trận (câu 5-12)? Chúa đã giúp bạn chiến thắng các chiến trận nào trong cuộc sống? Thi Thiên 118 là ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top