Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 117"

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/02/2015 Thi Thiên 117Muôn Dân Chúc Tụng Chúa “Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va; hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận tác giả đang ở tâm trạng nào khi viết Thi Thiên 117? Tác giả cổ vũ các dân, các nước làm gì? Tại sao mọi dân tộc cần ca ngợi Đức Giê-hô-va? Bạn đáp ứng lời kêu gọi của Thi Thiên 117 như thế nào? Thi Thiên 117 là phân đoạn ngắ ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top