Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 116:15-19"

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/02/2015 Thi Thiên 116:15-19Lời Hứa Nguyện của Người Thánh “Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện, Tại trước mặt cả dân sự Ngài” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Để đáp lại ơn cứu mạng của Chúa, tác giả Thi Thiên 116 đã hứa nguyện với Chúa những gì? Tại sao tác giả lại đề cập về sự chết của các người thánh và xưng mình là đầy tớ của Ngài? Bạn đã hứa nguyện và hoàn nguyện ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top