Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 116:1-12"

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016

Sống Với Thánh Kinh: 24/11/2016 Thi Thiên 116:1-12Cảm Tạ về Những Ơn Lành của Chúa “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Ông đã làm gì và kinh nghiệm kết quả ra sao? Ông ca ngợi những mỹ đức nào của Đức Chúa Trời? Bạn đã trải nghiệm ơn cứu chuộc của Chúa chưa? Bạn tạ ơn Chúa bằng cách nào? Trước g ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top