Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 115:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 28/12/2014 Thi Thiên 115:1-8 Chân Thần Duy Nhất “Nguyện vinh quang… thuộc về Danh Ngài!” (câu 1b). Câu hỏi suy ngẫm: Sự khác biệt giữa Đức Chúa Trời với các hình tượng là gì? Nơi bạn sống có những hình thức thờ lạy hình tượng nào? Bài học này giúp ích gì cho bạn khi sống trong một môi trường thờ lạy hình tượng? Trong mọi thời kỳ, tuyển dân Ít-ra-ên thường xuyên đối diện với thách thức v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top