Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 114:1-8"

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2014

Sống Với Thánh Kinh: 21/12/2014 Thi Thiên 114:1-8Đức Chúa Trời Quyền Năng “Đấng quyền năng là Đức Chúa Trời, là Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 50:1a). Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên này nói đến những sự kiện nào? Qua cách mô tả rất riêng của tác giả, ông muốn nói điều gì? Bạn được nhắc nhở và khích lệ như thế nào qua bài học này? Thi Thiên 114 là một Thi Thiên tôn ngợi Đức Chúa Trời qua câu chuyện xuất Ai Cập. Tác ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top