Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 111:1-10"

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 23/11/2014 Thi Thiên 111:1-10Ngợi Tôn Đức Giê-hô-va “Ha-lê-lu-gia! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va” (câu 1a BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Tác giả ca ngợi Chúa về những điều gì? Ông bày tỏ lòng trông cậy vào Chúa ra sao? Sự khôn ngoan liên hệ thế nào với sự kính sợ Chúa? Bạn ca ngợi Chúa về những điều gì? Thi Thiên 111 là bài thơ ngợi tôn Đức Giê-hô-va. Tác giả bắt đầu bài thơ với lời ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top