Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 110:1-7"

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 16/11/2014 Thi Thiên 110:1-7Vua Chiến Thắng “Đức Giê-hô-va phán với Chúa của con rằng: “Hãy ngồi bên phải Ta. Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù của Con làm bệ chân cho Con” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Từ “Chúa” trong câu thứ nhất chỉ về ai? Phần Kinh Thánh nào trong phân đoạn này bày tỏ Chúa là Vua, Thầy Tế Lễ? Chúa chiến thắng kẻ thù ra sao? Bạn nhận được khích lệ gì qua phần Kinh Thá ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top