Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 1:1-6"

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017

Sống Với Thánh Kinh: 28/01/2017 Thi Thiên 1:1-6 Mọi Sự Đều Thịnh Vượng “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ngày Mùng Một Tết, con cái Chúa thường chúc nhau điều gì? “Thịnh vượng” trong Thi Thiên 1 có nghĩa là gì? Thăm viếng nhau trong ngày Mùng Một, chúng ta khích lệ nhau điều gì để ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top