Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 109:6-20"

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 02/11/2014 Thi Thiên 109:6-20Xin Chúa Báo Trả Kẻ Ác “Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ thù của con. Và cho những kẻ nói điều ác để hại mạng sống con” (câu 20 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa báo trả kẻ ác ra sao? Những tội ác nào mà kẻ ác đã gây ra? Bạn học được gì về sự công chính của Chúa? Qua bài học hôm nay, bạn xin Chúa thay đổi, và nâng cao phẩm tính nào của ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top