Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 109:21-31"

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2014

Sống Với Thánh Kinh: 09/11/2014 Thi Thiên 109:21-31Xin Chúa Giúp Đỡ Con “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ôi! Xin giúp đỡ con, và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa” (câu 26 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đưa ra những lý do gì để xin Chúa giúp đỡ ông? Tình trạng từ tinh thần đến thể xác của ông ra sao? Ông xin Chúa điều gì? Qua bài học hôm nay, bạn học được điều gì về đức tin nơi Chúa? Vua Đa-vít kêu c ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top