Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 109:1-5"

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 26/10/2014 Thi Thiên 109:1-5Xin Chúa Trả Lời Con “Lạy Đức Chúa Trời mà con ca ngợi, xin đừng nín lặng” (câu 1 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít xin Chúa điều gì trong phần Kinh Thánh hôm nay? Kẻ ác đối xử với Vua Đa-vít thế nào? Ông đáp lại ra sao? Bạn có kinh nghiệm gì khi phải chịu thiệt thòi vì Danh Chúa không? Bạn làm gì trước những khó khăn đó? Vua Đa-vít mở đầu lời cầu nguyện v ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top