Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 108:6-9"

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 12/10/2014 Thi Thiên 108:6-9Chúa Là Đấng Giải Cứu “Xin lấy tay phải Chúa mà giải cứu và đáp lời con, để người mà Ngài yêu mến được giải thoát” (câu 6 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cầu xin Chúa điều gì? Chúa đã giải cứu dân tộc ông ra sao trong quá khứ? Chúa đã bày tỏ tình yêu thương và nhận lời cầu xin của gia đình và chính bạn ra sao? Sau bài học này, bạn sẽ xin Chúa thế nào trư ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top