Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Posts tagged"Thi Thiên 108:10-13"

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2014

Sống Với Thánh Kinh: 19/10/2014 Thi Thiên 108:10-13Chiến Thắng trong Chúa “Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ chiến đấu dũng cảm, vì chính Ngài giày đạp kẻ thù của chúng con” (câu 13 BTTHĐ). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang gặp khó khăn gì và ông nương cậy vào ai? Vua Đa-vít cầu nguyện gì với Chúa? Bạn đối diện với những khó khăn của mình, gia đình, và Hội Thánh bạn thế nào? Và bạn nhờ Chúa giải quyết ra sao? ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top